Abar 'Ali

From WikiHaj
A photo of the area Abar 'Ali in Medina

Ābār ʿAlī (آبار علي), an area covered with date palm groves in the south of Medina having water wells which attributed to Imam 'Ali (a). This area was in the old Medina-Mecca route and now is located in the new Medina-Mecca highway. It is said that it was named Abar 'Ali since Imam 'Ali (a), who did not have a position in the time of the three first caliphs, dug some wells in this area for the pilgrims of hajj and other people. One of the contemporary Sunni scholars attributed 'Abar 'Ali to 'Ali b. Dinar, the sultan of Darfur, south of Sudan; but mentioning the name of 'Abar 'Ali in the Muslim sources before 'Ali b. Dinar's travel to Mecca rejects this claim.

Meaning

Ābār or abyār is the plural form of bi'r (Arabic: بئر) and means wells[1] . Abar 'Ali is the name of an area 7 or 9 kilometers away from the south of Medina[2] at the route to Mecca. It is located in Wadi l-'Aqiq in the west side of Mount 'Ir which is close to Dhu l-Hulayfa. This area has abundant water wells and palm dates.[3] It is referred to as abyār and ābyār in Shia[4] and Sunni[5] jurisprudential sources as well as books of hajj rituals. Many Sunni writers of 9th century afterwards, believe that Abar 'Ali, Dhu l-Hulayfa, and the mosque of al-Shajara are the names of one place which is the miqat for Medinans.[6] The famous name of that area is Abar 'Ali.[7]

Location

This area is located amidst two routes:

 1. The old Medina-Mecca route, which exits from Bab 'Anbariyya, passes Hijaz railway to Syria, and goes towards Mecca.
 2. The new Medina-Mecca highway, which starts from the square of Quba Mosque.[8] On the traffic sign there, the names of Abar 'Ali, Dhu l-Hulayfa, and al-Shajara Mosque come together.[9]

Naming

Regarding the naming of this area as Abar 'Ali, Some Sunni sources said: Imam 'Ali (a) has dug many wells there.[10] Shia sources also said that Imam 'Ali (a) has dug many wells there during the time of the three first caliphs when he did not have an official position; then he endowed them for the pilgrims of hajj and other people.[11]

It is said in some sources that these wells existed even before the Prophet's (s) migration to Medina, and Imam 'Ali (a), due to the Prophet's (s) order, fought against some tribes of jinn alongside the wells and defeated them harshly. Sunni sources emphasizing on its falsehood, have considered this story as common tales.[12] "Its content and source has not proven to us", one of contemporary Shia marja's has said about that report.[13]

'Ali b. Abi Talib or 'Ali b. Dinar

One of the contemporary Sunni scholars in Egypt, not referring to any source, has attributed Abar 'Ali to 'Ali b. Dinar, the sultan of Darfur, south of Sudan]; he has rejected the verity of its attribution to 'Ali b. Abi Talib (a). in his view, 'Ali b. Dinar rebuilt the water wells of Dhu l-Hulayfa during his hajj travel in 1898/1315 AH, since then the area was named Abar 'Ali after him,[14] but since Abar 'Ali was mentioned in the sources which were written before the hajj travel of 'Ali b. Dinar, this view is not accepted.

Notes

 1. al-'Ayn, Vol.8, P.290; Lisan al-'arab, Vol.4, P.37; Taj al-'arus, Vol.6, P.43, "بأر".
 2. 'Umdat al-qari, Vol.25, P.62; al-Bahr al-ra'iq, Vol.2, P.555; Manasik-i hajj, Safi, P.27.
 3. See: al-Ma'alim al-athira, P.103; Mu'jam alfaz al-fiqh al-Ja'fari, P.198.
 4. Manasik-I hajj, Safi, P.57; Mu'jam alfaz al-fiqh al-Ja'fari, P.198; al-hajj wa l-'umra, P.175
 5. al-'Uhud al-Muhammadiyya, P.60; al-Durr al-mukhtar, Vol.2, P.522; Fatawi al-lujna, Vol.11, P.181 & 238.
 6. 'Umdat al-qari, Vol.17, P.225; Vol.25, P.62; Mawahib al-Jalil, Vol.4, P.41.
 7. Kalimat al-taqwa, Vol.3, P.230; A'mal al-haramayn, P.13; Manasik-I hajj, Safi, P.27.
 8. Mu'jam alfaz al-fiqh al-Ja'fari, P.198.
 9. Kalimat al-taqwa, Vol.3, P.230; A'mal al-haramayn, P.13; Manasik-I hajj, Safi, P.27.
 10. I'anat al-talibin, Vol.2, P.341.
 11. See: Manasik-I hajj, Abtahi, P.54-5; Chahardah nur-I pak, Vol.12, P.1671-2.
 12. See: al-Bahr al-ra'iq, Vol.2, P.555; al-Durr al-mukhtar, Vol.2, P.522-3, Kashf al-khafa', Vol.2, P.418.
 13. See: Sirat al-najat, Vol.2, P.451.
 14. See: http://www.yabdoo.com, http://www.ibtesama.com http://www.sohbanej.com, http://www.daralansar.com.

References

 • Iʿānat al-Ṭālibīn. al-Sayyid al-Bakrī al-Dimyātī (d. 1310 AH), Beirut: Dār al-Fikr, 1418 AH.
 • Aʿmāl al-haramyn. 'Alī b. Manṣūr al-Marhūn, Dār al-Hudā, 1422 AH.
 • Al-Baḥr al-rāʾiq. Ibn Najīm al-Miṣrī (d. 970 AH), ed. Zakariya ʿUmayrāt, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1418 AH.
 • Tāj al-ʿĀrūs. al-Zubaydī (d. 1205 AH), ed. ʿAlī Shīrī, Beirut: 1414 AH.
 • Tārīkh al-Madīna al-munawwara. Ibn Shabba al-Numayrī (d. 262 AH), ed. Shaltūt, Qom: Dār al-Fikr, 1410 AH.
 • Tuhfat al-ahwadhī. Mubārakfūrī (1353 AH), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1410 AH.
 • Tahdhīb al-ahkām. Al-Ṭūsī (460 AH), ed. Mūsawī & Ākhundī, Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya, 1365 sh.
 • Chahārdah nūr-i pāk. ʿAqīqī Bakhshāyishī, Navīd-i Islām, 1381 sh.
 • Al-Hajj wa l-ʿumra fi l-kitāb wa l-sunna. Reyshahrī, Qom: Dār al-Ḥadīth, 1376 sh.
 • Khulāsat al-wafāʾ. al-Samhūdī (d. 911 AH), ed. Muḥammad al-Amīn.
 • Al-Durr al-mukhtār. al-Ḥaskafī (1088 AH), ed. Maktab al-Buhūth, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 AH.
 • Subul al-salām. al-Kiḥlānī (d. 1182 AH), ed. Muṣtafā al-Bābī, Egypt, 1379 AH.
 • Al-Sunan al-kubrā. al-Biyhaqī (d. 458 AH), Beirut: Dār al-Fikr.
 • Sharh al-ʿumda fi l-fiqh. Ibn Taymiyya (d. 728 AH), ed. al-ʿUtayshān, Riyadh: Maktabat al-ʿUbaykān, 1413 AH.
 • Sharh musnad Abī Ḥanifa. Mullā ʿĀlī al-Qārī (d. 1014 AH), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya.
 • Ṣirāt al-najāt. Mīrzā Jawād Tabrīzī, Tehran: Nashr-i Barguzīdi, 1416 AH.
 • ʿUmdat al-qārī. al-ʿAynī (d. 855 AH), Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī.
 • ʿAwn al-maʿbūd. al-ʿAẓīm Ābādī (d. 1329 AH), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1415 AH.
 • Al-ʿUhūd al-Muḥamadīyya. ʿAbd al-Wahhāb al-Shaʿrānī (d. 973 AH), Muṣtafā al-Bābī, Egypt, 1393 AH.
 • Al-ʿAyn. Khalil (d. 175 AH), ed. al-Makhzūmī & al-Samirāʾī, Dār al-Hijra, 1409 AH.
 • Fatāwi al-lujna al-dāʿimma. Ahmad b. ʿAbd al-Razzāq al-Duwaysh, al-Riʾāsat al-ʿĀmma li l-Buḥūth al-ʿIlmīyya wa l-ʾIftaʾ.
 • Fatḥ al-bārī. Ibn Hajar al-ʿAsqalānī (d. 852 AH), Beirut: Dār al-Maʿrifat.
 • Futūḥ al-buldān. al-Balādhurī (d. 279 AH), ed. Ṣalāḥ al-Dīn al-Munajjid, Cairo: al-Nihḍa al-Miṣrīyya, 1956 AH.
 • Kashf al-Khafaʾ. Ismāʿīl al-ʿAjlūnī (d. 1162 AH), Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1408 AH.
 • Kalimat al-taqwā (Fatawa). Muḥammad Amīn Zayn al-Dīn, Qom: Mihr, 1413 AH.
 • Lisān al-ʿarab. Ibn Manẓūr (d. 711 AH), Qom: Adab al-Hawza, 1405 AH.
 • Al-Muṣannaf. ʿAbd al-Razzāq al-Ṣanʿānī (d. 211 AH), ed. Ḥabīb al-Rahmān, al-Majlis al-ʿIlmī.
 • Al-Maʿālim al-ʾathīra. Muḥammad Muḥammad Ḥasan Sharāb, Beirut: Dār al-Qalam, 1411 AH.
 • Muʿjam al-buldan. Yaqūt al-Ḥamawī (d. 626 AH), Beirut: Dār Ṣādir, 1995.
 • Muʿjam alfaẓ al-fiqh al-Jaʿfarī. Aḥmad Fatḥ Allah, Dammam, 1415 AH.
 • Makātīb al-Rasūl. Ahmadī Mīyānajī, ed. Markaz-i Taḥqīqāt-i Hajj, Tehran: Dār al-Ḥadīth, 1419 AH.
 • Manāsik-i Hajj wa ʿUmra. Sayyid Muḥammad ʿAlī Abṭaḥī, 1418 AH.
 • Manāsik-i Hajj. Luṭf Allah Ṣāfī, Qom: Dār al-Qurān al-Karīm, 1416 AH.
 • Mawāhib al-Jalīl. al-Ḥaṭṭāb al-Ruʿyanī (d. 954 AH), ed. Zakariya ʿUmayrāt, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya, 1416 AH.
 • Nayl al-Awṭār. al-Shawkānī (d. 1255 AH), Beirut: Dār al-Jīl, 1973 AH.
 • http://www.yabdoo.com
 • http://www.ibtesama.com
 • http://www.sohbanej.com
 • http://www.daralansar.com
 • http://www.alhejaznet.com